Galéria - Pripravujeme sa na vianočné sviatky v "Lipke"

Zima klope na dvere, jeseň sa lúči, prichádza čas adventu a s ním spojená príprava na vianočné sviatky.  ,,LIPKA“ Zariadenie sociálnych služieb Lipová sa aktívne  podieľa na verejnom živote svojich prijímateľov sociálnych služieb a pomáha im vytvárať nové vzťahy  v komunite.

V ,, LIPKE“ sa advent sa začína oslavou Mikuláša. Každoročne k nám zavítajú žiaci z Cirkevnej základnej školy Žofie Bosniakovej v Šuranoch a predstavia nám krátky program s vianočnou tematikou. Nebolo tomu inak ani toho roku. Mikulášska besiedka sa uskutočnila dňa 4.12.2015 a obyvatelia nášho zariadenia sa opäť tešili z prítomnosti Mikuláša ktorý im rozdal sladkosti. Zároveň sa však „triasli“ pred čertom, ktorý je vždy po boku Mikuláša a „trestá“ tých, čo neposlúchajú.

Každoročnou tradíciou je aj vianočná výstava prác spojená s vianočnými koledami a vinšami našich prijímateľov sociálnych služieb ktorú udržujú v spolupráci so zariadením sociálnych služieb ,,KAMILKA“ Maňa. Táto výstava v dňoch 9.12-11.12.2015 sa uskutočnila aj vďaka vynikajúcej spolupráci s Rehoľou Františkánov v Nových Zámkoch, ktorí nám každoročne zapožičiavajú svoje priestory. Prišli nás podporiť aj vzácni hostia - podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Ladislav Marenčák a poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Helena Bohátová, PhD.

Aj v tomto roku sme sa zúčastnili na ,,Vianočnej výstave prác“ zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa konala v dňoch 7.12-11.12.2015 v obchodnom dome MAX v Nitre. Zaujímavé práce s vianočnou a zimnou tematikou mohli naši občania so zdravotným postihnutím prezentovať aj širokej verejnosti. Cieľom je podpora nových prístupov k ľuďom so špecifickými potrebami, vytváranie nových sietí sociálnych vzťahov s využitím prirodzeného prostredia danej komunity. Snažíme sa, aby život postihnutých ľudí sa priblížil k spôsobu života zdravých ľudí v maximálnej a možnej miere. Množstvo poznatkov, skúseností a zručností zvýšia ich sebestačnosť. Byť sám sebou znamená aj právo na iné správanie, ktoré je zmysluplné v kontexte životnej reality a možnosťami daného človeka.

Dňa 14.12.2015 sme sa mohli tešiť z návštevy žiačok SOŠ Jesenského z Nových Zámkov. Pri tejto príležitosti si naši prijímatelia sociálnych služieb radosťou pripravili krátky program, ktorý žiačkam predstavili a spolu sa zabavili. Stretnutie prebehlo v príjemnej, uvoľnenej  atmosfére, nadviazali sa nové kontakty.

Dúfame, že bude stále viac a viac príležitostí a možností, pri ktorých sa naši prijímatelia sociálnych služieb budú môcť stretávať so širokou komunitou a budú môcť dokázať, že spoločnosť patrí aj im.

Category List
Výstava ručných prác vo Františkánskom kláštore v Nových Zámkoch
Mikulášska besiedka
Návšteva žiačok SOŠ Jesenského Nové Zámky
Výstava vianočných pohľadníc Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky

 

Položiek na stránku 
 

 

Phoca Gallery

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem