Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Názov:„LIPKA“ Zariadenie sociálnych služieb Lipová

IČO: 00587052

DIČ : 2021059524

Sídlo: 941 02 Lipová č.474, okr. Nové Zámky

Zastúpený : Mgr. Ivan Trnka, riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Malovec

035/6572284035/6572284 35/6572284

035/6572284035/6572284 #47;6572284

Elektronická pošta: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 Euro.

 

Obdobie: r. 2013

Stručný popis zákazky Predpokl. hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba Evid. číslo Výzva
1.kartotéky 1700,00 3 mesiace 22.07.2013 13.09.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/6572284 72284

1263-1265/13

Výzva

Návrh zmluvy
2.bezbarierové dlažba+obklady 12000,00 2 mesiace 08.10.2013 18.10.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/6572284 72284

1730-1732

Výzva

Návrh zmluvy
3.plienky,plachty 1300,00 2 mesiace 08.10.2013 22.10.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/6572284 72284

1726-1728/13

Výzva

Návrh zmluvy
4.ovocie,zelenina 10000,00/podlimitná 12 mesiacov 04.11.2013 31.10.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/6572284 72284

1786-1788/13

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy
5. mrazené ryby 1300,00/podlimitná 12 mesiacov 17.10.2013 07.11.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/657228472284

1789-1791/13

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy
6.mäso a mäsové výrobky 17000,00/podlimitná 12 mesiacov 18.10.2013 12.11.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/657228472284

1799-1801/13

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy
7.hydina a hydinové výrobky 7500,00/podlimitná 12 mesiacov 18.10.2013 15.11.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/657228472284

1805-1807/2013

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy
8.chlieb ,pečivo 7000,00/podlimitná 12 mesiacov 21.10.2013 19.11.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/657228472284

1814-1816/13

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy
9.odborné prehliadky el.zariadení 2500,00 2 mesiace 08.11.2013 20.11.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/657228472284

1941-1943/13

Výzva

Návrh zmluvy
10.mlieko a mliečne výrobky 20000,00/podlimitná 24 mesiacov 11.11.2013 05.12.2013

Ing. Malovec

035/6572284035/657228472284

1959-1961/13

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy
11.všeobecné potraviny 47000,00/podlimitná 24 mesiacov 11.11.2013 10.12.2013

Ing.Malovec

035/6572284035/6572284 72284

1962-1964/13

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH VYŠŠÍMI AKO 1000,00 EUR k 30.09. 2013:

HODNOTA ZÁKAZKY                      PREDMET ZÁKAZKY                       IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA

1 400,00 EUR                             zásuvkové kovové kartotéky             Kovotyp spol. s r.o. Bratislava

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH VYŠŠÍMI AKO 1000,00 EUR k 31.12. 2013:

HODNOTA ZÁKAZKY                      PREDMET ZÁKAZKY                       IDENTIFIKÁCIA ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA

8 755,27 EUR                              bezbariérové dlažby+obklady            Maliarstvo Lačný spol.s r. o., Nové Zámky

1 219,33 EUR                              plienky a plachty                                 Investate spol. s r.o., Košice

9 652,00 EUR                              ovocie,zelenina                                   Riana Fruit, spol. s r.o.,Nové Zámky

1 260,00 EUR                              mrazené ryby                                      Ing.M.Gogh, Projekt-Market Kolárovo

14 329,84 EUR                            mäso a mäsové výrobky                     Mäsovýroba Krajčík, spol. s r.o. Piešťany

6 382,40 EUR                              hydina a hydinové výrobky                 HSH,spol. s r.o. Veľké Zálužie

6 048,68 EUR                              chlieb,pečivo                                       Jozef Oremus Pekáreň Bánov

2 450,00 EUR                              odborné prehliadky el. zariadení         Triman, spol. s r.o. Mojzesovo

27 639,95 EUR                            mlieko a mliečne výrobky                    Inmedia spol. s r.o. Zvoleb

39 957,514 EUR                          všeobecné potraviny                          Inmedia spol.s r.o. Zvolen

 

Obdobie: r. 2014

Stručný popis zákazky Predpokl. hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba Evid. číslo Žiadosť
Propán 33 kg 2576,- 24 mesiacov 19.02.2014 14.03.2014 Ing. Malovec 262-264/14

Výzva

Návrh zmluvy
Náplne do tlač. + USB kluče 4233,- 24 mesiacov 03.03.2014 28.03.2014 Ing. Malovec 330-332/14

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy
Odvoz a likvidácia odpadových vôd
22880,- 12 mesiacov 02.05.2014 21.05.2014 Ing.Malovec 606-609/14

Výzva

Návrh zmluvy (.odt)
Návrh zmluvy (.pdf)
Čistiace, pracie,dezinfekčné  a hygienické prostriedky
8190,21 12 mesiacov 02.05.2014 23.05.2014 Ing.Malovec 622-625/2014

Výzva

Návrh zmluvy (.odt)

Návrh zmluvy (.pdf)

Oprava 3 ks plynových kotlov PROTHERM 80 KLO 9023,00 5 mesiacov 25.06.2014 25.07.2014 Ing.Malovec 885-887/2014

Výzva

Návrh zmluvy (.odt)

Návrh zmluvy (.pdf)
Nákup mäsa a mäsových výrobkov 14 329,84 12 mesiacov 23.07.2014 15.08.2014 Ing. Malovec 1046-1048/2014

Výzva

Príloha

Návrh zmluvy (.odt)

Návrh zmluvy (.pdf)
Nákup kancelárskych potrieb a tlačív 1830,42 12 mesiacov 25.07.2014 23.08.2014 Ing.Malovec 1060-1062/2014

Výzva

Návrh zmluvy (.odt)

Návrh zmluvy (.pdf)
Nákup kuchynských spotrebičov

7246,00

04 mesiace 31.07.2014 22.08.2014 Ing.Malovec 1092-1094/2014

Žiadosť

Návrh zmluvy 1 (.pdf

Návrh zmluvy 2 (.pdf)
Rekonštrukcia kuchyne - uloženie obkladu,dlažby, vodárenské a elektrikárske práce 10886,45 03 mesiace 26.09.2014 10.10.2014 Ing.Malovec 1359-1361/2014

Žiadosť

Návrh zmluvy (.pdf)

Ponuka na nákup lapača tukov a septika, stavebné práce a montáž 5000,00 03 mesiace 26.09.2014 10.10.2014 Ing.Malovec 1362-1364/2014

Žiadosť

Návrh zmluvy (.pdf)

Nákup čerstvého ovocia a zeleniny 15695,33 12 mesiacov 11..11.2014 24.11.2014 Ing.Malovec 1653-1655/2014

Žiadosť

Návrh dohody

Tabuľka

Nákup čerstvého chleba,pečiva a pekárenských výrobkov 8897,67 12 mesiacov 11.11.2014 24.11.2014 Ing.Malovec 1647-1649/2014

Žiadosť

Návrh dohody

Tabuľka
Nákup mrazenej hydiny,hydinových výrobkov a mrazených rýb 10315,00 12 mesiacov 11.11.2014 24.11.2014 Ing.Malovec 1650-1652/2014

Žiadosť

Návrh dohody

Tabuľka
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov 1275,00 2 mesiace 13.11.2014 24.11.2014 Ing. Malovec 1664-1666/2014

Žiadosť

Návrh zmluvy
Maliarske a natieračské práce v objektoch ZSS Lipová 2872,73 3 mesiace 02.12.2014 17.12.2014 Ing.Malovec 1765-1767/2014

Žiadosť

Návrh zmluvy

Príloha

Obdobie: r. 2015

Stručný popis zákazky Predpokl. hodnota zákazky v € bez DPH Trvanie zmluvy Dátum zverejnenia v profile Lehota na predkladanie ponúk Kontaktná osoba Evid. číslo Výzva
Odvoz a likvidácia odpadových vôd a odvoz a likvidácia olejov a tukov, vrátane dopravy
21110,00
12 mesiacov
30.04.2015 21.05.2015

Ing. Malovec

759-761/2015

Žiadosť

Návrh zmluvy .pdf

Návrh zmluvy .odt

Čistiace,pracie a hygienické prostriedky 7141,91 12 mesiacov 05.05.2015 29.05.2015 ing.Malovec 763-765/2015

Žiadosť

Príloha

Návrh zmluvy .pdf
Kuchynské potreby 3180,94 5 mesiacov 14.05.2015 09.06.2015 Ing.Malovec 788-790,795/15

Žiadosť

Príloha

Návrh zmluvy .pdf

 

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem