Názov:

"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

č. 474, 941 02  LIPOVÁ

Právna forma:

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou vecne a finančne vymedzeným majetkom podľa delimitačného protokolu

Zriaďovacia listina

Štatutárny orgán:

Mgr. Ivan Trnka, riaditeľ

Telefonické spojenie:

035 / 65 72 284 - ústredňa

035 / 65 72 329 - riaditeľ

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

ITAK, s.r.o.

adresa: Baštová 38, 945 01 Komárno

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov

Druh a forma poskytovanej sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb - pobytová forma (celoročná, týždenná)

Špecializované zariadenie - pobytová forma (celoročná)

Cieľová skupina:

v zmysle § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách

Miesto poskytovania sociálnej služby

č. 474, 941 02 Lipová

Čas poskytovania sociálnej služby

neurčitý

Podmienky poskytovania sociálnej služby

v zmysle § 38 a § 39 Zákona č. 448/2008 Z.z.

Kapacita zariadenia:

66 miest, z toho:

54 miest v DSS
12 miest v ŠZ

Služby a činnosti

Cenník služieb

Organizačná štruktúra

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem