Služby a činnosti„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová je rozpočtovou organizáciou, zriadenou Nitrianskym samosprávnym krajom na poskytovanie sociálnych služieb osobám, ktoré sú v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

Základná filozofia prístupu k obyvateľom je obsiahnutá aj v názve zariadenia:

L – ľudsky
I – individuálne
P – profesionálne
K – kreatívne
A – asertívne

Naši obyvatelia žijú v kaštieli, ktorý je bývalým letným sídlom veľkostatkára Pavla Eleka, dostavanom v roku 1907. Kaštieľ slúži pre sociálne účely od 1. mája 1947. Pôvodne poskytoval staroslivosť deťom a vojnovým sirotám. Dnes má zariadenie sociálnych služieb 66 obyvateľov.

S cieľom skvalitniť a rozšíriť poskytované služby našim obyvateľom organizujeme pre nich množstvo jednodňových i týždenných výletov, kreatívne, ale aj zábavné podujatia v rámci domova. Výsledkom, ktorých sú napr. i výtvarné práce našich obyvateľov, ktoré si môžete pozrieť v galérií výtvarných prác.

Close Search Window