Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová
IČO: 00587052
DIČ : 2021059524
Sídlo: 941 02 Lipová č. 131, okr. Nové Zámky

Zastúpený: Mgr. Ivan Trnka, riaditeľ
tel.: 035/657 22 84

Elektronická pošta: dsslipova@zsslipka.sk

Súhrnné správy II. polrok /2022

Súhrnné správy I. polrok /2022

Súhrnné správy IV/2021


Súhrnné správy III/2021

Comments are closed.

Close Search Window