Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňaDátum podania žiadostiKraj trvalého pobytuStupeň odkázanosti
1. 0544/2019/PC – 3 zo dňa 12.04.201921.05.2019BratislavskýVI.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňaDátum podania žiadostiKraj trvalého pobytuStupeň odkázanosti
1. CS 6658/2015, CZ 31300/2015 zo dňa 2.11.201528.09.2020NSKVI.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná

Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňaDátum podania žiadostiKraj trvalého pobytuStupeň odkázanosti
1. CS 6733/2017, CZ 27676/2017 zo dňa 30.10.201722.09.2020NitrianskyVI.
2. CS 7593/2020, CZ 17433/2020 zo dňa 19.6.202023.03.2021NitrianskyVI.
3.
4.
5.
6.
7.

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Comments are closed.

Close Search Window