Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
1. CS 10263/2023, CZ 34672/2023 zo dňa 18.9.2023 7.11.2023 NSK VI.
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      


Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
1. CS 6658/2015, CZ 31300/2015 zo dňa 2.11.2015 28.09.2020 NSK VI.
2.CS 6720/2023, CZ 11875/2023 zo dňa 25.4.2023 14.2.2024 NSK VI.
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      


Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: pobytová týždenná

Poradové číslo, číslo rozhodnutia o odkázanosti zo dňa Dátum podania žiadosti Kraj trvalého pobytu Stupeň odkázanosti
1.CS 7593/2020, CZ 17433/2020 zo dňa 19.6.2020 23.03.2021 Nitriansky VI
2.       
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

Comments are closed.

Close Search Window