Toto webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Javy a JavaScript skriptov. Jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov (alebo aj nástroja nastavenia prístupnosti – ikonka v pravej hornej časti). Portál bol validovaný aj službou W3C pre HTML Transitional 4.01 a pre CSS. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly.


Webové sídlo spĺňa pravidlá prístupnosti podľa Výnosu o štandardoch pre ISVS [č. 312/2010 Z. z.]

Comments are closed.

Close Search Window