Fotogaléria|

Dňa 20.07.2022 sa konala akcia na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Päť prijímateľov sociálnej služby (PSS) „LIPKA“, ZSS Lipová prejavilo záujem zúčastniť sa tejto akcie, nakoľko patria medzi členov Slovenského zväzu záhradkárov a záhradkárske práce vykonávajú aj v ZSS.

Akcia bola veľmi pútavá a obohacujúca o praktické zručnosti v oblasti záhradkárskych prác. PSS mali príležitosť vyskúšať si mnoho rôznych pracovných aktivít.

Na čele tejto akcie pracovalo 23 záhradkárov zo Slovenského zväzu záhradkárov, ktorí pozvali PSS na malé občerstvenie a diskusiu v rámci oblasti záhradkárstva. Diskusiu viedli Ing. Eduard Jakubek – predseda SZZ a MVDr. Miroslav Kajan – predseda ZO SZZ v Lipovej, vďaka ktorým sme sa dozvedeli mnoho nových a zaujímavých informácií. Akcie sa zúčastnil aj Jozef Kúkela – člen ZO SZZ, ktorý pred odchodom do dôchodku dlhé roky pracoval v našom ZSS a priúčal našich členov ZO SZZ záhradkárskym prácam.
Po akcii sme navštívili ešte neďaleké nákupné centrum, kde sme sa osviežili chladeným nápojom.

Síce sme tento deň strávili záhradnými prácami, podporovaní našim vedúcim výchovno-poradenského úseku, ale prišli sme spokojní a vyjadrili sme záujem zúčastňovať sa na podobných podujatiach častejšie.

Mgr. Róbert Schwarcz

Comments are closed.

Close Search Window