Fotogaléria|

Dňa 29.11.2023 „LIPKA“, ZSS Lipová organizovala tvorivé dielničky pod názvom „Vianočná ozdôbka“. Na úvod všetkých prítomných srdečne privítal riaditeľ „LIPKA“, ZSS Lipová Mgr. Ivan Trnka.

Celá akcia sa niesla v duchu predvianočného obdobia a pod rukami prijímateľov sociálnej služby „LIPKA“, ZSS Lipová vznikali krásne vianočné dekorácie (vyrábali sme vianočné pozdravy, ponožkových snehuliakov plnených ryžou a vianočné ozdoby na vianočný stromček v podobe anjelov).

Výrobu týchto dekorácií si mohli vyskúšať aj prijímatelia „KAMILKA“, ZSS Maňa v sprievode pani riaditeľky PhDr. Ivety Vörösovej a taktiež aj prijímatelia „KREATIV“, ZSS Klasov, ktorí prijali naše pozvanie.

Pozvanie prijal v neposlednom rade aj primátor mesta Šurany Mgr. Marcel Filaga, ktorý nás poctil svojou návštevou a zároveň priniesol vianočné vitamínové balíčky pre zamestnancov „LIPKA“, ZSS Lipová, ktoré sponzorsky zabezpečil Mestský úrad Šurany v zastúpení Mgr. Marcela Filagu.

Na záver akcie sponzorsky zabezpečila, upiekla a priviezla občerstvenie pizzéria PIZZA 33 Šurany v zastúpení majiteľov Martina Šogora a Maroša Rosivala, ktorá všetkých prekvapila 74-mi ks-mi veľkých pízz rôznych príchutí, za čo touto cestou ešte raz ďakujeme.

Po zjedení pizze, sme si všetci popriali krásne vianočné sviatky a už teraz sa tešíme na budúci rok, kedy sa opäť stretneme.

„LIPKA“, ZSS Lipová

Comments are closed.

Close Search Window