Fotogaléria|

V dňoch 18. – 21. 8. 2022 sa po dvojročnej covidovej prestávke konal 47. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX Nitra 2022.

Veľmi nás potešilo, keď sme boli oslovení p. Ing. Eduardom Jakubekom, predsedom Slovenského zväzu záhradkárov, a ponúkol nám možnosť zapojiť sa do regionálnej súťažnej výstavy „Ovocie roka, zelenina roka, najkrajšia kolekcia“. Naši prijímatelia sociálnych služieb  s radosťou pripravili rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré si ako nadšení záhradkári sami dopestovali. Na dekoráciu vystavených výpestkov si počas roka, kedy sa nevenujú prácam v záhrade a sade, svojpomocne vyrobili rôzne výrobky z prírodných materiálov. Dňa 17.8. 2022, deň pred zahájením výstavy  svoje výpestky a výrobky vlastnoručne nainštalovali a tešili sa na návštevníkov, ktorí si ich stánok prídu pozrieť. Dočkali sa. Nastal deň „D“ 18.8.2022, kedy stánok prijímateľov sociálnych služieb „LIPKA“, ZSS Lipová navštívili pán doc. Ing. Milan Belica, PhD. – predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán PaedDr. Igor Éder, podpredseda NSK a pani Mgr. Erika Róžová, vedúca odboru sociálnych vecí NSK.

Prijímatelia sociálnych služieb  im s hrdosťou predstavili svoju úrodu, ako aj výrobky, ktoré vyrobili a zasvätene s nimi diskutovali o spôsobe pestovania jednotlivých vystavených druhov ovocia a zeleniny. O tom, že sa pestovateľskej činnosti venujú s láskou a nadšením svedčí aj skutočnosť, že v rámci regionálnej súťaže boli Republikovým výborom Slovenského zväzu záhradkárov zastúpeným Ing. Eduardom Jakubekom, predsedom Slovenského zväzu záhradkárov,  odmenení diplomom za „najkrajšiu kolekciu 5. ročníka Regionálnej expozície“.

Pozitívna odozva od návštevníkov našej malej expozície nás  motivuje a zároveň zaväzuje k práci v našom sade a záhrade a v príprave na budúci ročník výstavy, na ktorý sa už teraz všetci veľmi tešíme.

                                                                           kolektív „LIPKA“, ZSS Lipová

Comments are closed.

Close Search Window