Fotogaléria|

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja sa opäť tohto roku prezentovalo na 46. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX konanej v dňoch 22. – 25. augusta 2019 v Nitre. Pre prijímateľov sociálnych služieb z „LIPKY“ je to radosť a zároveň pocta, že sa na tejto veľkolepej udalosti môžu zúčastniť nielen ako diváci, ale aj ako vystavovatelia, ktorí sa môžu pochváliť výsledkami svojej práce. Pre ich záhradnícke práce a aktivity je to dvojnásobná motivácia, nakoľko sa niektorí z nich toho roku stali členmi ZO SZZ v Lipovej. Odborná a priateľská mnohoročná spolupráca s pánom Ing. Eduardom Jakubekom, predsedom Slovenského zväzu záhradkárov a MVDr. Milanom Kajanom, predsedom Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Lipovej ich motivuje a povzbudzuje ku kvalitnej a plodnej práci v záhradách zariadenia. Na tohtoročnej súťaži „Regionálne expozície“ organizovanej Slovenským zväzom záhradkárov v rámci AGROKOMPLEXU bolo toto snaženie odmenené Diplomom predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov v kategórii Najkrajšia kolekcia. Piati záhradkári zastupujúci celé zariadenie „LIPKA“ si, spolu s ostatnými ocenenými z rôznych kútov Slovenska, prevzali z rúk: Ing. Eduarda Jakubeka – predsedu RV SZZ, Juraja Korčeka – tajomníka RV SZZ, Mareka Szőkeho – Rokosan s r. o. Všetkým oceneným zároveň zablahoželal aj Dr.h.c. Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. – významný slovenský pomológ a odborník v odbore ovocinárstvo a záhradníctvo.

Pri preberaní ocenenia boli všetci záhradkári z „LIPKY“ patrične hrdí na to, že ich práca nie je zbytočná a sú plnohodnotnými členmi SZZ. Za všetkých sa prítomným poďakoval riaditeľ „LIPKA“ ZSS Lipová Mgr. Ivan Trnka. Krásne strávený deň ukončili jazdou na vláčiku Nitrianskej poľnej železnice, ktorú sponzorsky zabezpečil Ing. Eduard Jakubek a zároveň s nimi jazdu aj absolvoval.

Ďakujeme.

Comments are closed.

Close Search Window