Fotogaléria|

Aj planéta má svoj sviatok… Deň Zeme je deň venovaný Zemi a oslavou jari.

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach.

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou.

Deň Zeme v „LIPKE“

Toho roku sme deň Zeme, na podnet prijímateľov sociálnych služieb „oslavovali“ 25.4.2019 aj v Zariadení sociálnych služieb „LIPKA“, Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Slovo oslavovali však zahŕňa okrem veselej atmosféry aj mnoho driny, ktorú vynaložili nielen „naši chlapci“ (prijímatelia sociálnych služieb) ale aj všetci zamestnanci.

Deň Zeme sme poňali v zmysle: „Pomôžme našej planéte.“ Podstatou bolo pomôcť svojmu okoliu a životnému prostrediu. Počasie nám prialo, takže sme si všetci v ranných hodinách obliekli pracovné oblečenie resp. tepláky, zobrali sme do rúk náradie a pustili sme sa do úpravy areálu. Vytrhávali sme burinu, zametali chodníky, okopávali, sadili kvety, pripravovali záhony a diskutovali o ochrane prírody.

Keďže deň Zeme je vlastne sviatkom, chceli sme ho osláviť nie len prácou, ale aj zábavou. Naše pozvanie prijala záhradkárska kapela Lipovčanka, ktorá nás obdarila folklórnou hudbou a hlavne dobrou náladou a srdečnými rozhovormi.

Ďalej naše pozvanie prijal známy fotograf Ing. Marián Mandúch, ktorý sa fotografovaniu venuje zhodou okolností od r.1970, a v ktorého tvorbe prevláda krajinkárska fotografia a portrét. Ing. Mandúch nás poctil aj svojimi fotografiami a ich výstavou u nás v „LIPKE“. Fotografie boli naozaj krásne a sprostredkovali všetkým zúčastneným príjemný umelecký zážitok.

V neposlednom rade nesmieme zabúdať na pani starostku obce Lipová – Mgr. Tatianu Ölveckú, ktorá tiež prijala pozvanie a pána poslanca OZ MVDr. Milana Kajana, ktorý s nadšením oficiálne prijal našich 5 prijímateľov sociálnych služieb do kruhu záhradkárov pôsobiacich v regióne a opätovne ich pochválil za nádhernú záhradkársku expozíciu, inštalovanú na Agrokomplexe v Nitre v roku 2018, ktorá bola vyhodnotená ako 3. najinšpiratívnejšia v rámci SR. Pozvanie tiež prijali aj žiaci základnej školy v Lipovej, ktorí nám krásne vyzdobili chodníky svojimi tematickými kresbami.

Oslavu Dňa Zeme samozrejme otvoril a všetkých spoločne privítal Mgr. Ivan Trnka – riaditeľ „LIPKA“, ZSS Lipová, ktorý na úvod pripomenul význam Dňa Zeme a históriu tohto sviatku. Celá akcia sa konala v duchu ochrany životného prostredia, zveľaďovania prostredia, v ktorom žijeme, kooperácie všetkých zúčastnených a príjemnej atmosféry, za doprovodu kapely. Môžeme konštatovať že Deň Zeme bol prospešný nie len pre naše duše ale aj telo a uzatvárali sme ho príjemne naladení, unavení a hlavne spokojní.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným a veríme, že na Deň Zeme v „LIPKE“ budeme ešte dlho príjemne spomínať. Dúfame tiež, že sviatok našej planéty oslávime v „LIPKE“ aj budúci rok – veď tým, že pomôžeme našej planéte, pomáhame vlastne sami sebe.

Comments are closed.

Close Search Window