Fotogaléria|

,,Malá letná olympiáda klientov“ zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja 2015

Prijímatelia sociálnych služieb sa so záujmom zapájajú do rôznych športových podujatí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich kontaktu s okolím, ktoré podmieňuje ich integráciu a začlenenie sa do okolitého sveta. Naši športovo aktívni chlapci sa zúčastňujú každoročne na ,,Malej letnej olympiády klientov“ zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa konala pod jeho záštitou dňa 17.9.2015. V tomto roku sme získali 2. miesto v skoku do diaľky a 2. miesto v štafetovom behu nášho družstva.

Comments are closed.

Close Search Window