Fotogaléria|

V našom zariadení ,,LIPKA“ Lipová máme niekoľko výtvarne nadaných klientov, u ktorých sociálno- rehabilitačná činnosť je zameraná na rozvíjanie ich talentu. Učia sa rôzne výtvarné techniky, námety na svoje práce čerpajú zo svojho okolia, z výletov. Ich práce boli vystavené na rôznych výtvarných súťažiach napr. ,,Dobrý deň Nitra“, Výtvarný salón ZPMP Nitra, Dunajská Streda a Levice kde zožali mnohé ocenenia. Spolupracujeme s obcou Lipová, sme každoročne prizvaný na jesennú výstavu prác, na výstavu prác materskej školy a základnej školy pri príležitosti ukončenia školského roka, kde aj naši prijímatelia sociálnych služieb prispievajú zo svojimi výtvarnými a ručnými prácami.

Comments are closed.

Close Search Window