Fotogaléria|

Každoročnou tradíciou pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v našom zariadení bývajú športové hry spoločne s inými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ani v tomto roku to nebolo inak. Naše pozvanie na Športový deň prijali – „KAMILKA“ ZSS Maňa, „KREATÍV“ ZSS Klasov a dievčatá a chlapci Základnej školy Lipová. Nechýbali ani vzácni hostia, ktorí prišli podporiť jednotlivých súťažiacich v športových disciplínach – poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a starosta obce Maňa – Ing. Igor Sádovský, starostka obce Lipová – Tatiana Ölvecká, riaditeľka ZSS Klasov – Ing. Marcela Dandelová, riaditeľka ZŠ Lipová – PaedDr. Zdenka Depešová, riaditeľka ZSS Maňa – Ing. Katarína Némethová, riaditeľ mestského bytového podniku Šurany – Ing. Miroslav Majerčík.

Súťažiacich a hostí privítal Mgr. Ivan Trnka – riaditeľ ZSS Lipová a potom už mohli športovci začať súťažiť. Súťažili v disciplínach – hod kriketovou loptičkou na cieľ, hod basketbalovou loptou do koša, štafetový beh s loptičkou na lyžičke a v prevliekaní kruhov cez seba. Atmosféra bola veselá, súťaživá. Všetci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky, veď sa na tento deň poctivo pripravovali a tešili. Po náročných výkonoch čakalo všetkých súťažiacich a hostí pripravené občerstvenie, pohostenie. Po krátkom oddychu nasledovalo vyhlásenie výsledkov Športového dňa. Diplomy, medaily a ceny najlepším športovcom odovzdával riaditeľ „LIPKA“, ZSS Lipová Mgr. Ivan Trnka, spolu s pozvanými hosťami. Ocenení však boli všetci prítomní športovci za svoje skvelé výkony. Po prevzatí ocenení a fotografovaní športových tímov sa všetci hostia výborne zabavili na diskotéke v spoločenskej miestnosti. Športový deň sme ukončili s priateľským pozdravom a srdečným rozlúčením sa so všetkými prítomnými. Veríme, že všetci sa u nás cítili výborne, odniesli si dobrú náladu, pekné spomienky, veľa nových zážitkov a nadviazali aj nové priateľstvá. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie.

Comments are closed.

Close Search Window