Fotogaléria|

Šport sa v modernej spoločnosti stále viac a viac dostáva do povedomia ľudí. Niektorí ho iba pasívne sledujú, iní sa mu – v rámci zdravého životného štýlu – venujú aj aktívne. Obyvatelia v zariadeniach sociálnych služieb nie sú výnimkou. S radosťou sa zapájajú do športových aktivít, navzájom si merajú svoje sily a podporujú sa pri zdolávaní športových disciplín. Športové hry vytvárajú priestor pre rozvoj a stimuláciu motoriky, komunikačné zručnosti a schopnosti vnímať okolie. Preto sa vedenie LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová rozhodlo usporiadať športový deň, kde by sa stretli viacerí fanúšikovia športu a v príjemnej atmosfére by si zašportovali.

Dňa 24. 6. 2015 sa v ,,LIPKE“, Zariadení sociálnych služieb v Lipovej uskutočnilo stretnutie priateľov ,,LIPKY“ spojené so športovými hrami. Toto stretnutie bolo naplánované a prebehlo v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR, ktorá nás podporuje v transformácii nášho zariadenia a otváraniu sa komunite.

Naše pozvanie na športový deň prijali zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja – „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych Maňa, „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb Klasov, ,,DOMUM“, Zariadenie sociálnych služieb Krškany. Stretnutie priateľov „LIPKY“ si nenechal ujsť ani Domov sociálnych služieb Okoč v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Toto zariadenie je taktiež zapojené do Národného projektu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v Slovenskej republike a takéto spoločné stretnutie je skvelým miestom pre vzájomné spoznávanie sa, komunikáciu a výmenu skúseností. Žiaľ, pre pracovnú zaneprázdnenosť sa stretnutia nezúčastnili ďalšie zariadenia v rámci NP DI, ktoré boli takisto pozvané: DSS Slatinka, DSS Ladomerská Vieska a DSS Adamovské Kochanovce. Zašportovať si prišli aj dievčatá a chlapci zo Základnej školy v obci Lipová a zástupcovia Združenia pre mentálne postihnutých v Nových Zámkoch.

Nechýbali ani vzácni hostia, ktorí prišli podporiť všetkých súťažiacich. Pozvanie prijali: poslanec a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Ing. Ladislav Marenčák, poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja – MVDr. Juraj Šimunek. Pozvali sme aj zástupcov predpokladaných lokalít v rámci NP DI: poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Šurany – Ing. Mareka Oremusa, dlhoročného podporovateľa nášho zariadenia a fotografa– Ing. Miroslava Majerčíka, vedúcu OSV MÚ Nové Zámky – Mgr. Denisu Félixovú, riaditeľku ZPMP v Nových Zámkoch – Mgr. Anitu Nagyovú. Za Implementačnú agentúru MPSVR SR sa stretnutia zúčastnili: PhDr. Miroslav Cangár – vedúci metodického tímu NP DI, Mgr. Lucia Cangárová – manažérka pre monitoring a publicitu a lokálny konzultant za NP DI Mgr. Roman Mojš.

Súťažiacich aj hostí srdečne privítal Mgr. Ivan Trnka – riaditeľ „LIPKA“, ZSS Lipová. Pekné príhovory smerom k športovcom aj všetkým zúčastneným sme si vypočuli z úst podpredsedu NSK Ing. Ladislava Marenčáka aj poslanca NSK MVDr. Juraja Šimuneka.

Po úvodných príhovoroch sa športovci pripravili na jednotlivé disciplíny. Prvou disciplínou bol hod basketbalovou loptou do koša. Súťažiaci pri nej zistili, že hoci sa táto hra zdá jednoduchou, trafiť kôš možno iba súhrou sústredenia sa a dávky šťastia. Po ňom nasledoval hod kriketovou loptičkou na cieľ a následne štafetový beh s loptičkou na lyžičke. Beh bol zrejme najnáročnejšou súťažnou disciplínou, nakoľko sa pri ňom vyžadovalo spojenie rýchlosti a šikovnosti. Na záver sme si ešte zahrali miniturnaj v hre Boccia.

Atmosféra turnaja bola veselá a uvoľnená aj napriek nižším teplotám. Všetci sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Náročné výkony športovcov boli odmenené občerstvením a pohostením, ktoré zabezpečila Implementačná agentúra a ďalší sponzori. Po prevzatí ocenení a fotografovaní športových tímov sa hostia ďalej bavili či už pri stolnom tenise alebo hre Boccia. Ako býva zvykom, ocenení boli všetci zúčastnení, nielen tí, ktorí vyhrali.

Športový deň sme ukončili srdečným rozlúčením sa a zaželaním skorého stretnutia. Všetci prítomní si so sebou odniesli ďalšie nové zážitky a spomienky, dobrú náladu a predovšetkým nové priateľstvá. Veríme, že takýchto stretnutí bude čoraz viac. Veď nie nadarmo sa hovorí, že život je krajší, keď nás obklopujú priatelia.

,,LIPKA“, ZSS Lipová

Comments are closed.

Close Search Window