Fotogaléria|

Každoročnou tradíciou pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa detí v našom zariadení je usporiadanie turnaja v hre Boccia. Tento deň je zároveň aj spomienkovým dňom, kedy sa v bývalom kaštieli veľkostatkára Eleka začali poskytovať sociálne služby deťom a  vojnovým sirotám. Tohto roku sa táto oslava konala v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR, ktorá nás podporuje v transformácii nášho zariadenia.

LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová je zapojená do Národného projektu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb s názvom ,,Chceme ísť ďalej “. V posledných rokoch sme sa v otváraní smerom ku komunite výrazne pohli dopredu. Brána zariadenia je otvorená už 18 rokov, každý má voľný vstup a snažíme sa, aby aj naši prijímatelia sociálnych služieb mali možnosť zapojiť sa do života komunity v obci a blízkom okolí. Práve komunita je prostredie, v ktorom žijeme a vytvárame si vzťahy. Koncept deinštitucionalizácie je aj o možnostiach, ako sa vrátiť do spoločnosti ako plnohodnotný jedinec s akceptáciou rozdielu zručností a schopností. Cieľom je podporiť nové prístupy k ľuďom so špecifickými potrebami a viesť ich k čo najväčšej nezávislosti.

Hru Boccia si naši prijímatelia sociálnych služieb veľmi rýchlo obľúbili. Hrávajú ju rekreačne, samozrejme s dodržiavaním základných pravidiel. Jedná sa o jednoduchú triafaciu hru s loptičkami. Hra vytvára vhodný priestor pre relax, podporu a rozvoj motoriky, ale aj pre tvorbu pozitívnych hodnôt a emócií.

Naše pozvanie prijali zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja – ,,KAMILKA“ Maňa a „ V KAŠTIELI “ Horné Obdokovce, ktoré v blízkej budúcnosti, ako sa predpokladá, bude zaradené práve do Národného projektu deinštitucionalizácie. Takéto spoločné stretnutia sú výborným miestom pre vzájomnú intenzívnu komunikáciu. Veríme, že naše skúsenosti im pomôžu v plánovaní transformácie svojho zariadenia.

Ďalej naše pozvanie prijalo aj zariadenie Dom seniorov Dolný Ohaj a dievčatá a chlapci zo Základnej školy v obci Lipová. Našich súťažiacich prišli podporiť vzácni hostia – poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja – Ing. Helena Bohátová PhD., poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja a primátor mesta Šurany – Ing. Marek Oremus, starostka obce Lipová – Mgr. Tatiana Ölvecká, riaditeľka ZŠ Lipová – Ing. Tatiana Uhríková, riaditeľka zariadenia Dom seniorov Dolný Ohaj – Ing. Veronika Čelechovská a riaditeľka ,,V KAŠTIELI“, ZSS Horné Obdokovce – PhDr. Miriam Michalková. Za Implementačnú agentúru MPSVR SR sa turnaja v Boccii zúčastnili: Mgr. Lucia Cangárová, Ing. Petra Krajčírová a lokálny konzultant za NP DI Mgr. Roman Mojš. Každý z hostí sa súťažiacim prihovoril a povzbudil ich milými slovami. Všetkých spoločne privítal Mgr. Ivan Trnka – riaditeľ ,,LIPKA“, ZSS Lipová a následne turnaj otvoril.

Počas turnaja sa súťažiaci snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky v jednotlivých kolách. Bolo úžasné sledovať, že aj napriek vysokým vonkajším teplotám ich neopúšťal súťaživý duch. Po náročných výkonoch všetkých čakalo občerstvenie a pohostenie, ktoré nám zabezpečila Implementačná agentúra MPSVaR SR a ďalší sponzori. Atmosféra na turnaji bola úžasná – zábavná a uvoľnená, a to aj napriek tomu, že mnohí sa videli prvýkrát. Tešili sme sa aj so srdečných rozhovorov s pozvanými hosťami. Po oddychu nasledovalo vyhlásenie výsledkov Turnaja v hre Boccia. Medaily a diplomy víťazom odovzdával riaditeľ ,,LIPKA“, ZSS Lipová – Mgr. Ivan Trnka spolu so vzácnymi hosťami. Ocenení boli všetci zúčastnení športovci – nielen tí, ktorí vyhrali. Po prevzatí ocenení a fotografovaní sme v zábave pokračovali na spoločnej diskotéke.

Turnaj prebehol v priateľskej a príjemnej atmosfére. Veríme že všetci prítomní si odniesli skvelé spomienky, dobrú náladu a veľa nových zážitkov. Dúfame, že bude stále viac a viac príležitostí, pri ktorých budeme môcť rozdávať radosť a dobrú náladu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločné komunitné stretnutia, najbližšie bude 24. 6. 2015.

Za ,,LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová

Mgr. Ivan Trnka, Mgr. Monika Kisová, Mgr. Monika Szép

Comments are closed.

Close Search Window