Fotogaléria|

Dňa 25.3.2012 organizovalo a pozývalo zastupiteľstvo Obecného úradu Lipová na akciu pod názvom „Veľkonočné tvorivé dielne“.

Pri tejto príležitosti bolo oslovené starostkou obce aj naše zariadenie „LIPKA“, ZSS Lipová, aby sme prispeli výtvarnými aj ručnými prácami našich prijímateľov sociálnych služieb. Pozvanie sme prijali. Zaranžovali sme výstavku ručných prác našich prijímateľov sociálnych služieb z prírodného a iného materiálu s veľkonočnou tematikou.

Keďže to boli „Veľkonočné tvorivé dielne“, tak naši prijímatelia sociálnych služieb sa ich zúčastnili samozrejme osobne. Sami ukázali akí sú šikovní a predviedli svoje zručnosti aj návštevníkom. Paľko veľmi pekne maľoval obrázok na sklo, Martin ukázal ako sa pletie košík z novinového papiera, Daniel zasa veľkonočný venček, Zoltán korbáčiky a Peter šúľal tyčinky z novín. Okrem našich prijímateľov sociálnych služieb tu však predvádzali svoje šikovné ruky aj občania z našej obce a Ondrochova. Predstavili sa maľovaním krásnych vajíčok rôznymi technikami, pletením korbáčov, výrobou šperkov, zhotovovaním cirókových metiel. Našich prijímateľov sociálnych služieb veľmi zaujali aj tieto práce, ktoré si so zvedavosťou a veľkým záujmom prezerali a niektorí sa techniky aj naučili. Všetko s úžasom sledovali.

Tešili sa aj so srdečného rozhovoru s pani starostkou obce Tatianou Ölveckou, ktorá veľmi obdivovala ich práce, šikovnosť. Poďakovala sa im za účasť s pochvalou a s čokoládovým veľkonočným vajíčkom. So želaním krásnych Veľkonočných sviatkov sme sa rozlúčili. Aj my ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri takýchto podujatiach. Naši prijímatelia sociálnych služieb mali zo všetkého obrovskú radosť a veľa pekných zážitkov.

Comments are closed.

Close Search Window