Fotogaléria|

V dňoch 23.9. – 24.9.2017 sa v Kultúrnom dome Lipová konala výstava ovocia a zeleniny. Občania obce Lipová a Ondrochova mali tak možnosť vystaviť svoje najkrajšie kúsky ovocia a zeleniny, ktoré si dopestovali vo vlastných záhradách. Na pozvanie Zväzu záhradkárov v Lipovej sa pravidelne tejto výstavy zúčastňujú aj Prijímatelia sociálnych služieb „LIPKA“ ZSS Lipová. Po niekoľkoročnej spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov a pod odborným vedením jeho predsedu Ing. Jakubeka, PSS „LIPKA“ Lipová získali veľa odborných skúseností a poznatkov o sadení, strihaní, štepení ovocných stromov a kríkov. Spoločne so zamestnancami si PSS vo vlastnej záhrade a v skleníku dopestovali rôzne druhy zeleniny. Aj oni tak mohli odprezentovať svoju úrodu na Výstave ovocia a zeleniny v KD v Lipovej a svoje zručnosti a nápady zasa preukázali výrobkami zhotovenými z prírodného materiálu. Doplnili a spestrili tým celú výstavu. Výstavu ovocia a zeleniny aj navštívili a odniesli si veľa nových poznatkov, inšpirácií a pekných zážitkov. Za odprezentované výrobky a produkty zo záhrady získali od predsedu Slovenského zväzu záhradkárov vecnú cenu a poďakovanie.

Comments are closed.

Close Search Window