Fotogaléria|

V dňoch 13.7.-17.7.2015 sme sa zúčastnili na treťom ročníku sérii prednášok pre prijímateľov sociálnych služieb v služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, pod názvom ,, XXL Akadémia“, ktorú organizovalo ,,KREATIV“ Zariadenie sociálnych služieb v Klasove v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Témami tohto ročníka boli: prvá pomoc, šport a ja a naši prijímatelia sociálnych služieb mali príležitosť nahliadnuť aj do tajomstiev knižnice PF UKF v Nitre. Sériu prednášok ukončili odovzdávaním diplomov a slávnostným obedom. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie.

Comments are closed.

Close Search Window