Fotogaléria|

Posledný júnový deň sa končí školský rok, žiaci sa tešia (alebo smútia) z vysvedčení. Tento deň je zároveň sľubným výhľadom do letného, dovolenkového obdobia. Mnohí z nás usporadúvajú záhradné posedenia a opekačky, aby využili krásne letné počasie.

Prijímatelia sociálnych služieb v „LIPKA“ ZSS Lipová sa rozhodli spojiť tri veci, ktoré majú radi – teplo, priateľov a „Bocciu“. Preto sa dňa 30. 6. 2016 konal v zariadení turnaj v tejto hre. Turnaja sa zúčastnili zástupcovia zariadení: DSS Slatinka v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, „PERLA“ ZSS Želiezovce a „KREATÍV“ ZSS Klasov v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Žiaľ, deň pred turnajom, museli z prevádzkových dôvodov naše pozvanie odrieknuť DSS Okoč – Opatovský Sokolec v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a DSS Adamovské Kochanovce v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Avšak stretnutie s týmito zariadeniami sa uskutoční v náhradnom termíne v najbližších týždňoch.

Ďalej naše pozvanie priali vzácni hostia: Ing. Ladislav Marenčák – podpredseda a poslanec NSK, Ing. Marek Oremus – primátor mesta Šurany a poslanec NSK, Mgr. Marianna Szabóová – zástupkyňa OSV ÚNSK, Mgr. Tatiana Ölvecká – starostka obce Lipová, Mgr. Denisa Nincová – riaditeľka DSS Slatinka, JUDr. Zoltán Holop – riaditeľ „PERLA“ ZSS Želiezovce, Ing. Miroslav Majerčík – dlhoročný spolupracovník a priateľ „LIPKA“ ZSS Lipová.

Turnaj slávnostne zahájil Mgr. Ivan Trnka – riaditeľ „LIPKA“ ZSS Lipová, ktorý zároveň srdečne privítal všetkých hostí aj súťažiacich. Na úvod bola ukážka hry „Boccia“, aby si ju osvojili aj tí prítomní, ktorí ju predtým nehrali a potom sa už začal samotný turnaj. Súťažiaci sa tak pohrúžili do hry, že im nevadilo ani nadmerné teplo, ktoré v ten deň panovalo.

Prestávky v hre sa využili nielen na občerstvenie, ale aj vzájomné rozhovory. Počas nich si hostia aj domáci vymieňali skúsenosti ohľadom procesu deinštitucionalizácie, v ktorom sú zapojené zariadenia „LIPKA“ ZSS Lipová a DSS Slatinka, zároveň aj mapovali možnosti vzájomnej spolupráce v budúcnosti.

Po oddychu nasledovalo vyhlásenie výsledkov turnaja v hre Boccia. Medaily, diplomy a sladké odmeny víťazom odovzdával riaditeľ ,,LIPKA“, ZSS Lipová – Mgr. Ivan Trnka spolu so vzácnymi hosťami Mgr. Denisou Nincovou a JUDr. Zoltánom Holopom. Ocenení však boli všetci zúčastnení športovci – nielen tí, ktorí vyhrali. Každý účastník dostal diplom a sladkú odmenu.

Veríme, že všetci prítomní si so sebou domov odniesli veľa príjemných zážitkov a dobrého pocitu z úspešného začiatku leta. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Comments are closed.

Close Search Window