Fotogaléria|

V máji tohto roku naši Prijímatelia sociálnych služieb „LIPKA“ ZSS Lipová získali sošku putovného „OSKARA“ na XII. ročníku celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov zariadení sociálnych služieb „OSKAR“ 2017 v rámci NSK. Predstavili sa divadelnou scénkou „O hlúpej žene“. Na pozvanie riaditeľa Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Mgr. Art. Martina Kusendu, odohrali PSS túto divadelnú scénku v rámci podujatia Noc divadiel v tomto divadle. Za účasti širokej verejnosti zožali obrovský potlesk. Po odohraní predstavenia sa rozvinula bohatá diskusia. Prítomní hostia prejavili veľký záujem o celkovú prípravu predstavenia ako aj o prácu s PSS v našom ZSS. O všetkom ich oboznámila pani Renata Bendová, ktorá bola scenáristkou, dramaturgičkou, kulisárkou a režisérkou v jednej osobe. Zároveň túto scénku s PSS aj nacvičovala. Do diskusie sa zapojil aj riaditeľ „LIPKA“ ZSS Lipová Mgr. Ivan Trnka, ktorý sa v úvode poďakoval vedeniu VÚC NSK za systematickú podporu všetkých ročníkov prehliadky dramatickej tvorby jednotlivých zariadení. Podotkol, že naši PSS sa doposiaľ zúčastnili každého ročníka tejto prehliadky a doteraz túto cennú sošku „OSKARA“ získali už po štvrtý krát, a to za scénky: „Nesúďte nás“ – 2010, „Na skle maľované“ – 2012, „Dlhý, široký a bystrozraký“ – 2014. V roku 2008 obsadili tretie miesto za predstavenie „Cukríkový kráľ“. Veľký úspech však malo aj ich predstavenie v r. 2015 „Vstupenka do neba“, ktoré nacvičovali spoločne so žiakmi ZŠ v Lipovej a študentkami Obchodnej akadémie v Šuranoch . Okrem Kozároviec mali PSS možnosť vystupovať už aj v novom divadle Andreja Bagara v Nitre. Ich „herectvo“ ocenili aj obyvatelia obce Lipová. Mgr. Ivan Trnka uviedol, že dosiahnuté výsledky sú vďaka dlhoročnej, systematickej a trpezlivej práce s PSS nášho zariadenia.

Čarovným svetom bábok ako sú Javojky, Marionety a svetom bábkového divadla sprevádzal prijímateľov sociálnych služieb Matej Šiška. Mali tak jedinečnú možnosť zoznámiť sa a získať nové vedomosti o druhoch bábok používaných tvorcami vo svojich inscenáciách a akým spôsobom ich bábkoherci vodia a priamo oživujú pred očami divákov.

Z celkového večera si Prijímatelia sociálnych služieb „LIPKA“ ZSS Lipová odniesli nezabudnuteľné zážitky a nové skúsenosti.

Comments are closed.

Close Search Window