Fotogaléria|

Stalo sa už tradíciou, že „LIPKA“ Zariadenie sociálnych služieb Lipová organizuje akcie pod názvom Tvorivé dielne. Prijímatelia sociálnych služieb (PSS) sa tak majú možnosť stretávať s PSS z iných zariadení v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Dňa 12.10.2017 sa na tvorivých dielňach „Zlatá jeseň“ v „LIPKA“ ZSS Lipová zúčastnili aj PSS „KAMILKA“ ZSS Maňa a „PLATAN“ ZSS Lontov. PSS zhotovili veľa krásnych prác z prírodného materiálu, ktorý im ponúkla „Zlatá pani jeseň“. Vyrobili si tak jesenné venčeky, ikebany, ježkov, lienky, tekvicových panáčikov…

Zároveň si takto odovzdali medzi sebou nové nápady a vymenili si skúsenosti. Celá akcia prebehla v príjemnom, kamarátskom prostredí. Chceme sa však týmto poďakovať aj za návštevu našim vzácnym hosťom, ktorí na nás nikdy nezabudnú a prídu našich PSS vždy podporiť. Ďalší pozvaní hostia, ktorí pravidelne podporujú tvorivé aktivity v našom zariadení sa žiaľ pre iné pracovné povinnosti tentokrát na tvorivých dielňach zúčastniť nemohli, ale ich vrúcne pozdravy podporili všetkých zúčastnených v tvorivej práci. Ďakujeme.

Výsledky z tvorivej práce všetkých zúčastnených PSS boli odprezentované dňa 17.10.2017 na výstave v Kultúrnom dome v Lipovej, kde sa konala Okresná prehliadka speváckych zborov seniorov.

Comments are closed.

Close Search Window